top of page
Навчально-терапевтичний посібник  «Психологічне консультування та психотерапія с
  • Навчально-терапевтичний посібник «Психологічне консультування та психотерапія с

     У навчально-терапевтичному посібнику розкрито основи психології травмуючих ситуацій. Розглядаються питання, пов’язані з втратою, травмою та насильством . В посібнику зібраний матеріал, практичні техніки щодо надання психологічної допомоги всім, хто постраждав внаслідок екстремальних ситуацій, та методи екстреної консультативної допомоги. Особлива увага приділяється формам та методам роботи з дітьми та дорослими. Блок завдань та кейсів сприятиме активному і свідомому засвоєнню.                                                                      В книзі 223 сторінок                                                                                                                         ЗМІСТ                                                                                                                                        ПЕРЕДМОВА ВІД АВТОРКИ                                                                                                          РОЗДІЛ 1. ТРАВМА ЯК ПРИЧИНА ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ. СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ У ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ПЕРІОД                                                                             РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ. КРИЗОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ. ТЕХНОЛОГІЯ БЕСІДИ З КЛІЄНТОМ                                                                                          РОЗДІЛ 3. ВІЙНА ЯК ДЖЕРЕЛО ТРАВМИ. БОЙОВИЙ ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ                                                                                                                                         РОЗДІЛ 4. НАСИЛЬСТВО ЯК ПРИЧИНА КРИЗИ. ВИДИ НАСИЛЬСТВА                          РОЗДІЛ 5. ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ НАСИЛЬСТВУ. СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО РОЗДІЛ 6. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО ГОРЯ.                                          РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРИ ТЯЖКИХ ВТРАТАХ                            РОЗДІЛ 8. СУЇЦИД ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ВИХІД З КРИЗИ. ВИДИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. АЛКОГОЛІЗАЦІЯ                                                                                                 РОЗДІЛ 9. ДЕПРЕСИВНІ ТА СУЇЦИДАЛЬНІ КЛІЄНТИ. ФОРМИ УСКЛАДНЕНОГО СИНДРОМУ ВТРАТИ. ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТИ І ГОРЯ                                                 ПІСЛЯМОВА                                                                                                                           ДОДАТКИ

      590,00₴Ціна

      Супутні товари