Virtual Team Meeting

Навчальний онлайн-курс «АРТ-терапія. Теорія і практика. Робота з кризовими станами та ПТРС»

Обсяг у годинах - 45 годин
Обсяг у кредитах - 1,5 ЄКТС

Випуск 13.06.2022