top of page
Навчальні курси : Программы
Virtual Team Meeting

Програми навчання для підвищення
                                   кваліфікації освітян (психологія)

Програми навчання для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. Напрям – психологія

Документи про закінчення

"АРТ-терапія. Теорія і практика"

«Робота з психосоматичними розладами. Дитяча психосоматика. Психосоматичні захворювання у дні війни.
Психолого-діагностична гра «Психосоматика»

"Основи сексології та сексопатології. Сексуальність та любов у сучасному світі"

«Навчання за метафоричними асоціативними картками. МАК в роботі з травмою та втратою»

 "Життя після втрати.  Психологічне консультування складних запитів: Горе та втрата"

Психологічне консультування та психотерапія складних запитів:  травма, ПТРС, насилля, згвалтування, горе, втрата. Робота з дітьми, підлітками, дорослими, військовими та сім'ями

"Психологічна допомога в екстрених та кризових ситуаціях.Психологічна допомога при втраті та горі"

"Онови консультування та психотерапії. З чого почати приватну практику"


 

                                       

Наші документи (сертифікати, свідоцтва, тощо) можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва, тощо) містять:

1. Тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС

2. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію

3. Опис досягнутих результатів навчання

4. Дату видачі документа

5. Серійний номер сертифікату

6. QR-код відповідної програми навчання

7. Посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ

8. Підпис особи, яка підписала документ

 

 

ФОП «Сабліна Наталія Володимирівна», що є директоркою Тренінгового центру Наталії Сабліної, є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:

1. Пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;

2. Наявністю у ФОП «Сабліна Наталія Володимирівна» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

2.jpg
bottom of page