Virtual Team Meeting

57800078

ПІБ

Ірина Миколаївна Завадська

Пройдені курси

Обсяг у годинах

Обсяг у кредитах ЄКТС

Сертифікат

Навчальний онлайн-курс «Основи психологічного консультування. Міфи консультування»

30 годин

Освітня програма

1 ЄКТС