Virtual Team Meeting

Навчальний онлайн-курс «"Онови консультування та психотерапії. З чого почати приватну практику"»

Обсяг у годинах - 30 годин
Обсяг у кредитах - 1 ЄКТС

Випуск 09.07.2022